Jako svůj majetek jsi nás stvořil, Bože, a neklidné naše srdce, dokud nespočine v Tobě."  Sv. Augustin


Římskokatolická farnost Libina a Junák Libina 

zve všechny na

 POUŤ KE SV. JIŘÍ 

v neděli 22. dubna 2018

 10.00 - poutní skautská mše svatá v kostele sv. Jiří 

14.30 - svátostné požehnání

Výsledek obrázku pro svatý jiří

Po požehnání zveme všechny k posezení na farní zahradě,

 k poslechu bude hrát dechovka Rohelanka.

 Od rána u kostela probíhají také trhy s ukázkami řemesel.