Jako svůj majetek jsi nás stvořil, Bože, a neklidné naše srdce, dokud nespočine v Tobě."  Sv. Augustin