Jako svůj majetek jsi nás stvořil, Bože, a neklidné naše srdce, dokud nespočine v Tobě."  Sv. Augustin


Noc kostelů - Libina

kostel sv. Jiří 

19:00-19:05     Rozeznění tří zvonů ve věži

 19:05-19:15    Krátký komentář k našemu kostelu 

19:15-20:30    Setkání duší s Bohem. Prostor kostela nabízíme v tuto noc všem „netradičně" jako dům Boží,ke ztišení se, za doprovodu melodií z Taizé 

20:30-21:00    Adorace a ukončení Noci kostelů 

                                                                     Po celé dvě hodiny bude přítomen kněz.

 Doprovodný program:

  Církev pravoslavná - Prohlídka kaple sv. Jakuba - věřící pravoslavné církve nabízejí prohlídku nově opravené kaple s komentářem 

 Na nástěnkách pod kůrem: Historie farnosti v datech i fotografiích, Povídání o Eucharistii, Zajímavosti o Bibli. 

 Spojka do nebe - Pro zájemce jsou připraveny různé modlitby v „zásobníčku". 

 U oltáře možnost vložení napsaných proseb do košíčku. Napsané prosby budou vloženy do nedělní mše svaté.