Jako svůj majetek jsi nás stvořil, Bože, a neklidné naše srdce, dokud nespočine v Tobě."  Sv. Augustin

Přijměte pozvání na adventní koncert

(sobota 15.12. v 15 h.- kostel sv. Jiří)

a také na výstavu betlémů

( sobota 22. a neděle 23. 12. od 14 do 17 h.- farní chlévy)