Milí rodiče,
v den křtu vašich dětí jste na sebe vzali velikou odpovědnost, že naučíte vaše děti poznávat a milovat Boha
poznávat a plnit Jeho vůli. 
Máte být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nezastupitelní.
 K vašemu úkolu napomáhá kněz či katecheta právě 
při výuce náboženství.
Nepodceňujte nikdy tento svůj nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje o věčnosti vašich dětí!
Bůh vám žehnej!


Výuka náboženství 
každý čtvrtek 13:30 - 14:15 h.
v budově základní školy u kostela.