Bohoslužby ve farním kostele sv. Jiří:

            pondělí                                       18.00 h.     Po mši sv. hodinová prosebná adorace.
          čtvrtek                                         16.30 h.
             neděle                                          9.30 h.         
             (každá 1. středa   v   19 h.-modlitby maminek
              každý 1. pátek   v  16.30 h. mše sv.)  

              (ostatní dle rozpisu bohoslužeb)                                 
    

 Farní kostel sv. Jiří byl radikálně přestavěn v roce 1721. Středověkého původu je zřejmě jádro věže a dispozice kostela. Presbytář je gotického původu, barokní přestavba má stejného autora jako kostel Narození Panny Marie v Novém Malíně.
V pozadí hlavního oltáře visí obraz sv. Jiří (1863, Josef Jansa).  Mramorová křtitelnice  je z roku 1725, kazatelna a některé sochy jsou též původní.
      Zvláštností kostela je dvoupatrový kůr: oratoř je nesená zděnými pilíři, nad ní je hudební kruchta na dřevěných sloupech. Varhany pocházejí z roku 1775.


Další kaple v obci:  kaple Loučení, kaple Sv. Rocha